Tin tức

Update phần thưởng Đăng nhập nhận thưởng và các gói bài

Tin tức |

Update phần thưởng Đăng nhập nhận thưởng :

Ngày

Phần thưởng 1

Số lượng

Phần thưởng 2

Số lượng

Phần thưởng 3

Số lượng

Ngày 1

Sách EXP cơ bản

100

Vé Vào Đấu Trường

1

Vé Phiêu Lưu

10

Ngày 2

Sách EXP cơ bản

1400

Vé Vào Đấu Trường

2

Poke Ball

1

Ngày 3

Sách EXP cơ bản

2000

Vé Hệ

2

Viên Gene

2

Ngày 4

Sách EXP cơ bản

3500

Vé Vào Đấu Trường

3

Great Ball

2

Ngày 5

Coin Poke

3000

Vé Hệ

2

Viên Gene

2

Ngày 6

Coin Poke

4000

Vé Phiêu Lưu

2

Ultra Ball

1

Ngày 7

Coin Poke

5000

Vé Phiêu Lưu

5

Thuốc Siêu Cấp

1

 

 

Update phần thưởng các gói bài level

Gói level 10 : Nhận thêm một lá tiến cấp 2 SR tùy theo hệ nhân vật, EXP cơ bản *450

Gói level 20 : Nhận thêm sách EXP cơ bản *1500,vé rút hệ *15, vé phiêu lưu*15

Gói level 30 : Nhận thêm sách EXP cơ  bản *3500, vé vào đấu trường*10, chứng nhận đấu sĩ*500

Gói level 40 : Nhận thêm sách EXP sơ*5000, Tế bào đột biến*300, viên gene*30

Gói level 50 : Nhận thêm mảnh sao chổi*500, Great ball*10, Ultra Ball*5

Gói level 60 : Nhận thêm quà bí ẩn*100, Ultra ball*10,Tế bào đột biến*300

Gói level 70 : Nhận thêm đá tiến hóa sơ*2500, Mảnh sao chổi*200, Vé phiêu lưu*50