Ưu hóa phần thưởng event 7 ngày server mới

Ưu hóa phần thưởng event 7 ngày server mới

 

  1. Cửa hàng giảm giá :

Nếu chưa mua gói của ngày trước sang ngày kế tiếp vẫn được quyền mua

  1. Đăng nhập nhận thưởng :

Nếu ngày nào chưa đăng nhập ngày hôm sau vẫn có thể nhận bù bằng kim cương

 

 

  1. Mua nhóm Server mới :

Thay đổi điều kiện đủ số người nạp lần lượt là 10 , 5 và 3.

  

  1. Quà vip tháng :

 

Thưởng tích lũy nạp đủ

Ngày

Item

Số lượng

3 ngày

Sách EXP Cơ Bản

300

Sách EXP Sơ

300

8 ngày

Quà Bí Ẩn

10

Sách EXP Sơ

300

14 ngày

Sách EXP Cơ Bản

700

Sách EXP Sơ

700

21 ngày

Quà Bí Ẩn

20

Sách EXP Sơ

500

28 ngày

Sách EXP Cơ Bản

1100

Sách EXP Sơ

1100