Online Nhận Thưởng Lớn

Online Nhận Thưởng Lớn

  •          Thời gian: 7 ngày đầu server mới.
  •          Đối tượng tham gia: Tất cả các Nhà Huấn Luyện tham gia server mới
  •          Vào giao diện Nhiệm Vụ Server Mới , chọn Online Nhận Thưởng Lớn.
  •          Nội dung: Mỗi ngày thời gian Online đủ các mốc có thể nhận thưởng trực tiếp, mỗi mốc chỉ nhận thưởng 1 lần, qua ngày reset.

STT

Thời gian

Thưởng

1

15 phút

1000 Coin Poke + 5 Vé Vào Đấu Trường

2

30 phút tiếp theo

20 Vé Càn Quét + 5 Poke Ball

3

45 phút tiếp theo

10 Vé Hệ + 10 Vé Phiêu Lưu

4

60 phút tiếp theo

10 Viên Gene + 3 Great Ball