Khảo Nghiệm 7 Ngày

Khảo Nghiệm 7 Ngày

  •          Thời gian: 7 ngày đầu server mới.
  •          Đối tượng tham gia: Tất cả các Nhà Huấn Luyện tham gia server mới
  •          Vào giao diện Nhiệm Vụ Server Mới , chọn Khảo Nghiệm 7 ngày.
  •          Nội dung: Hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận thưởng trực tiếp, mỗi nhiệm vụ chỉ làm được 1 lần.

STT

Nhiệm vụ

Hình ảnh

Thưởng

1

Đấu Rank đạt 150 Huân Chương Pokemon

10 Poke Ball

2

Hoàn thành 5 nhiệm vụ Treo Máy Chung

200 Huy Chương G

3

Đấu trường đạt 100 Huy Chương Thủy Tinh

10 Vé Hệ

4

Phiêu Lưu càn quét 20 lần

5 Vé Phiêu Lưu

5

Bắt thành công 10 Pokemon phẩm chất U

10 Vé Phiêu Lưu

6

Bắt thành công 1 Pokemon phẩm chất RR

20 Vé Phiêu Lưu

7

Bắt thành công 2 Pokemon phẩm chất RR

30 Vé Phiêu Lưu

8

Tham gia Guild

200 Huy Chương G

9

Guild đat level 2 trở lên

300 Huy Chương G

10

Có nhân vật thứ 2

5 Ultra Ball

 

*Huy Chương Thủy Tính: Thắng đấu trường nhận được

*Huân Chương Pokemon: Thắng đấu rank nhận được