Tính Năng Trưởng Thành

Tính Năng Trưởng Thành

  • Thời gian: Mở vĩnh viễn.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả các Nhà Huấn Luyện.
  • Vào giao diện Trợ Lý Pokemon , chọn Trưởng Thành.
  • Nội dung: Có tất cả thành tựu của 4 nhân vật, chỉ cần nhân vật đó đạt level yêu cầu thì có thể vào giao diện thành tựu của nhân vật đó để nhận thưởng, ở các mốc level 10-20-30-40-50-60 của mỗi nhân vật sẽ có thêm bài hiếm.


Hệ thống Trưởng Thành

 

Level

Nhân vật

Hình ảnh

Thưởng

20

Ash

1 Máy Bắn Điện

30

1 Nghệ Sĩ Mick

40

1 Pikachu

50

1 Raichu

60

1 Ống Plasma

20

Gardenia

1 Máy Bắn Cỏ

30

1 Thợ Săn Côn Trùng

40

1 Ivysaur

50

1 Venusaur

60

1 Bom Thôi Miên

20

Misty

1 Súng Đóng Băng

30

1 Thiếu Nữ Bơi Lội Tangyan

40

1 Wartortle

50

1 Blastoise

60

1 Ống Thuốc Độc

20

Blue

1 Súng Phun Lửa

30

1 Nghiên Cứu Viên Tomomi

40

1 Charmeleon

50

1 Charizard

60

1 Bom Thiêu Đốt