Tính Năng Thành Tựu

Tính Năng Thành Tựu

  • Thời gian: Mở vĩnh viễn.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả các Nhà Huấn Luyện.
  • Vào giao diện Trợ Lý Pokemon , chọn Thành Tựu.
  • Nội dung: Mỗi nhiệm vụ chỉ làm 1 lần, không reset lại, sau khi hoàn thành có thể nhận thưởng , ở các mốc nhiệm vụ cao nhất sẽ có thưởng thêm những lá bài hiếm.

Hệ thống Thành Tựu
 
Thưởng Thành Tựu