Tính Năng Tách Bài

Tính Năng Tách Bài

  • Thời gian: Mở vĩnh viễn.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả các Nhà Huấn Luyện.
  • Vào giao diện Xếp Bài, nhấp vào Tách Nhanh


Giao diện Xếp Bài

 

Tách nhanh: Hệ thống tự động tách tất cả những lá bài phẩm chất R,U,C trên 4 lá.

Tách thủ công: Nhà Huấn Luyện ấn vào lá bài cần tách, điều kiện phải trên 4 lá mới tách được, sau đó bấm nút “Tách”, chọn số lượng muốn tách và xác nhận.

Phần thưởng: Sau khi tách thành công sẽ nhận được Coin Poke.