Tính Năng Quà Cấp và Vòng Quay Cấp

Tính Năng Quà Cấp

  • Thời gian: Mở vĩnh viễn.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả các Nhà Huấn Luyện.
  • Vào giao diện Phúc Lợi, nhấp vào Gói Bài Level
  • Nội Dung: Ở các mốc level 10-20-30-40-50-60-70-80 của cả 4 nhân vật, khi Nhà Huấn Luyện đạt mốc thì giao diện Gói Bài Level sẽ xuất hiện, mỗi gói chỉ mua được 1 lần, nạp trực tiếp để nhận các lá bài hiếm hỗ trợ rất lớn cho hành trình chiến đấu. Mỗi lần xuất hiện, các gói bài level chỉ có thời hạn 24h, nếu không mua thì gói đó sẽ không xuất hiện lại.


Giao diện Xếp Bài

 

Level

Nhân vật

Hình ảnh

Phần Thưởng

Giá

10

Ash1 Pichu + 1 Pikachu 1 RaiChu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20k

20

1 Kẹo Vàng

 

 

 

50k

30

1 Hấp Thụ Điện

 

 

 

100k

40

1 Raichu

 

 

 

200k

50

1 Tập Tranh Quần Thể

 

 

 

300k

60

1 Max

 

 

 

400k

70

1 Pikachu Legendary

 

 

 

500k

10

 

 

 

 

 

 

Gardenia

 

 

1 Bulbasaur + 1 Ivysaur + 1 Venusaur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20k

20

1 Kẹo Lục

 

 

 

50k

30

1 Hấp Thu Hệ Cỏ

 

 

 

100k

40

1 Venusaur

 

 

 

200k

50

1 Công Việc Team Rocket

 

 

 

300k

60

1 James

 

 

 

400k

70

1 Bellossom

 

 

 

500k

10

 

 

Misty

  

1 Wartortle + 1 Squirtle + 1 Blastoise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20k

20

1 Kẹo Lam

 

 

 

50k

30

1 Hấp Thu Hệ Nước

 

 

 

100k

40

1 Blastoise

 

 

 

200k

50

1 Giọt Nước Sáng

 

 

 

300k

60

1 Pierre

 

 

 

400k

70

1 Regigigas

 

 

 

500k

10

Blue1 Charmander + 1 Charmeleon + 1 Charizard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20k

20

1 Kẹo Đỏ

 

 

 

50k

30

1 Hấp Thu Lửa

 

 

 

100k

40

1 Charizard

 

 

 

200k

50

1 Kanna

 

 

 

300k

60

1 Jessie

 

 

 

400k

70

1 Arceus

 

 

 

500k

 

Tính Năng Vòng Quay Cấp

  • Thời gian: Mở vĩnh viễn.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả các Nhà Huấn Luyện.
  • Vào giao diện Phúc Lợi, nhấp vào Vòng Quay Cấp
  • Nội Dung: Ở các mốc level 10-20-30-40-50-60-70-80 của cả 4 nhân vật, khi Nhà Huấn Luyện đạt mốc thì giao diện Vòng Quay Cấp sẽ xuất hiện và tồn tại trong 2 giờ. Mỗi vòng, lượt quay đầu tiên sẽ miễn phí và phải dùng Diamond để quay tiếp tục, các phần thưởng đã nhận thì sẽ không tiếp tục xuất hiện lại ở các vòng tiếp theo ở cùng nhân vật.


Giao diện Xếp Bài
 

Nhân vật

Level

Hình ảnh

Phần Thưởng

Ash

40

1 Raichu

50

1 Zapdos

60

1 Ditto

70

1 Tiến Sĩ Aurea Juniper

80

1 Team Rocket’s Meowth

Misty

40

1 Lapras

50

1 Băng Đô

 

60

1 Articuno

70

1 Tay Tháo Rời

80

1 Regigigas

Gardenia

40

1 Venusaur

50

1 Rương Thu Hồi

60

1 Nhóm Vùng Kalos

70

1 Nữ Bán Hàng

80

1 Groundon

Blue

40

1 Charizard

50

1 Moltres

60

1 Tia Thoái Hóa

70

1 Poke Ball Mồi

80

1 Lillie

Các lá bài sẽ có trong vòng quay cấp 40-50-60-70-80 các nhân vật