Tính Năng Guild

coppy c

Tính Năng Guild

Thời gian: Mở vĩnh viễn

Điều kiện: Có nhân vật bất kỳ đạt lv10

Cách thức tham gia: Nhấp vào biểu tượng Guild


Biểu tượng Guild


Tạo Guild: Nhà Huấn Luyện dùng Diamond để tạo Guild, mỗi server chỉ được phép có tối đa 5 Guild.


Giao diện tạo Guild

Tìm Guild: Xem danh sách Guild hiện tại của server


Giao diện tạo Guild

Hạng Guild: Xem bảng xếp hạng các Guild trong server, dựa vào tổng số điểm Huân Chương Pokemon ( tham gia tính năng đấu rank nhận được)


Giao diện Guild
 

Quảng Trường Guild: Xem danh sách chat của Guild, thông tin về guild và có thể phát động Đấu Hữu Nghị, người chơi cùng Guild có thể tiến hành giao đấu với nhau.


Giao diện Quảng trường Guild

Sảnh Guild: Xem thông tin Huân Chương Pokemon của các thành viên và nhật ký Guild.Giao diện Sảnh Guild

Cống hiến Guild: Mỗi ngày Nhà Huấn Luyện có thể vào cống hiến để tăng EXP Guild và nhận thêm Huy Chương G ( dùng trong Tiệm Guild) , có 3 lựa chọn cống hiến:

Cống hiến

Thưởng

Ghi chú

Miễn phí

10 Huy Chương G + 5 EXP Guild

Mỗi ngày chỉ được chọn cống hiến miễn phí hoặc dùng 500 Coin Poke 1 lần

500 Coin Poke

100 Huy Chương G + 50 EXP Guild

25 Diamond

100 Huy Chương G + 50 EXP Guild

Mỗi ngày được cống hiến 100 lượt, từ lượt thứ 2 trở đi mỗi lượt sẽ tăng 15 Diamond tiêu hao

Tiệm Guild: Level Guild càng cao thì tiệm Guild càng đa dạng, dùng Huy Chương G để mua.


Giao diện Cống Hiến Guild

Treo máy chung: Kết hợp Pokemon bản thân và Pokemon của các thành viên Guild có phẩm chất RR trở lên để treo máy nhận thưởng sau 1 khoảng thời gian cố định, mỗi ngày chỉ làm được 5 nhiệm vụ.


Giao diện Treo Máy Chung

Lưu ý: Sau khi rời Guild 24h sau mới có thể vào lại