Tính Năng Điểm Danh VIP

Tính Năng Điểm Danh VIP

  •          Thời gian: Mở vĩnh viễn.
  •          Đối tượng tham gia: Tất cả các Nhà Huấn Luyện.
  •          Vào giao diện Phúc Lợi , chọn Điểm Danh VIP


Giao diện Phúc Lợi

 

Điểm danh nạp: Mỗi ngày Nhà Huấn Luyện nạp các gói Diamond cơ bản sẽ nhận được quà nạp ngày, có thể điểm danh bù ( tối đa chỉ bù được đến ngày hiện tại), tích lũy đủ số ngày nạp sẽ nhận thêm thưởng Rương Điểm Danh, qua tháng sẽ reset.

Điểm danh tiêu phí: Mỗi ngày Nhà Huấn Luyện tiêu 200 Diamond sẽ nhận được thưởng tiêu phí ngày, qua ngày reset và không thể tiêu phí bù những ngày trước.

Đồng Bạc: Nhận từ Điểm danh nạp và Điểm danh tiêu phí, có thể dùng để mua bài hiếm ở Tiệm Điểm Tâm.

Số ngày điểm danh
Thưởng
3 ngày
3 Sách EXP Cơ Bản + 3 Sách EXP Sơ
8 ngày
5 Quả Bí Ẩn + 5 Sách EXP Sơ
14 ngày
7 Sách EXP Cơ Bản + 7 Sách EXP Sơ
21 ngày
9 Quả Bí Ẩn + 9 Sách EXP Sơ
28 ngày
11 Sách EXP Cơ Bản + 11  Sách EXP Sơ