Tính Năng Cửa Hàng

Tính Năng Cửa Hàng

  • Thời gian: Mở vĩnh viễn.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả các Nhà Huấn Luyện.
  • Vào giao diện Cửa HàngGiao diện Cửa Hàng

 

Giao diện Cửa Hàng

Tiệm Tinh Linh: Dùng Mảnh Sao Chổi để mua bài, nhận Mảnh Sao Chổi từ Thẻ Tháng.

 

Tiệm Đấu Rank: Dùng Chứng Nhận Đấu Sĩ để mua bài, nhận Chứng Nhận Đấu Sĩ từ Đấu Rank.

 

Tiệm Đấu Trường: Dùng Đá Hệ để mua bài, nhận Đá Hệ từ Mở rương thắng 12 trận trong Đấu Trường.

Tiệm Ghép:

  • Đổi mảnh: Dùng mảnh ghép từ Phiêu Lưu để đổi Bài Hiếm.
  • Đổi nguyên liệu:  Dùng Pokemon yêu cầu kèm theo Quả Bí Ẩn để đổi bài, nhận từ Mở trứng Phiêu Lưu và các gói nạp trong mục Hoạt Động.

Tiệm Guild: Dùng Huy Chương G mua bài, nhận Huy Chương G từ Cống hiến Guild hoặc Treo Máy Chung. Cấp Guild càng cao Tiệm Guild càng đa dạng bài.

 

Tiệm Đạo Cụ: Dùng Diamond hoặc Diamond Khóa để mua các nhu yếu phẩm như Ball hoặc Viên Gene.

 

Tiệm EX: Dùng Đá Tiến Hóa-Siêu để mua bài cực hiếm và cực mạnh, nhận Đá Tiến Hóa-Siêu từ thưởng Năng Động Ngày, Treo Máy Chung, Thưởng Top Đấu Rank hàng tuần.

 

Tiệm Linh Hồn: Dùng Linh Hồn của hệ tương ứng lá bài để mua, tham gia event nạp tuần hoàn để nhận Linh Hồn.

 

Tiệm Điểm Tâm: Dùng Đồng Bạc để mua bài, tham gia tính năng Điểm Danh VIP hằng ngày để nhận Đồng Bạc.