Tính năng mới: Voice Chat

Tính năng mới: Voice Chat

Nội dung: Cập nhật thêm voice chat trong kênh chat thế giới

-  Các Nhà Huấn Luyện nhấp vào  và giữ sẽ có thể chat voice. 

Huấn Luyện Tân Thủ

Nội dung: Cập nhật thêm bài tập ở Huấn Luyện Tân Thủ

 

Bài Tập

Phần Thưởng

Số Lượng

 

1-2 (Cấp 5 mở)

Riolu

2

Lucario

2

Vé Rút Hệ

2

 

1-3 (Cấp 15 mở)

Tinh Thể Điện

2

Thuốc Hồn Điện Năng

2

Vé Rút Hệ

2

1-4 (Cấp 25 mở)

Pikachu

1

Vé Rút Phiêu Lưu

2

1-5 (Cấp 45 mở)

Raichu

1

Vé Rút Phiêu Lưu

2