Rương Tích Lũy Phiêu Lưu

Rương Tích Lũy Phiêu Lưu

Thời gian: Sau bảo trì ngày 28/11/2019.

Đối tượng tham gia: Tất cả các Nhà Huấn Luyện.

Vào giao diện Phiêu Lưu

  

Nhấp vào biểu tượng Rương Tích Lũy

 

Nội dung: Nhà Huấn Luyện có thể tham gia Phiêu Lưu vượt ải để tích lũy điểm nhận thưởng các gói quà giá trị.

 

- Khi tham gia Tìm hoặc Thám Hiểm ở Phiêu Lưu sẽ có thể tích điểm. Số điểm tích được sẽ dựa vào số lượt cần để vượt qua ải. Vượt ải càng nhanh số điểm sẽ tích càng nhiều.

- Khi đạt đủ điểm tích lũy sẽ có thể mua rương thưởng. Chỉ sau khi mua rương thưởng thì mới có thể tiếp tục tích điểm cho rương thưởng kế tiếp. Rương thưởng khi tích đủ điểm sẽ tồn tại vĩnh viễn cho tới mua được mua.

- Mua hết rương thưởng, giao diện sẽ biến mất.

Rương

Số Điểm Tích

Phần Thưởng

Số Lượng

Giá Trị

 

1

 

50

Diamond

300

 

50K

Diamond Khóa

50

Vé Rút Hệ

10

Vé Rút Phiêu Lưu

10

 

2

 

100

Diamond

600

 

100K

Diamond Khóa

100

Vé Rút Hệ

20

Vé Rút Phiêu Lưu

20

 

3

 

150

Diamond

1300

 

200K

Diamond Khóa

210

Quả Bí Ẩn

5

Viên Gene

5

 

4

 

200

Diamond

3200

 

500K

Diamond Khóa

520

Quả Bí Ẩn

12

Viên Gene

12

 

5

 

250

Diamond

6500

 

1000K

Diamond Khóa

1500

Quả Bí Ẩn

18

Great Ball

5