Hộp Ưu Đãi

Hộp Ưu Đãi

Nội dung: Cập Nhật Hộp Ưu Đãi theo Hệ Giác Đấu.

 

Giá Trị

Phần Thưởng

Số Lượng

Số Lần Mua

 

500K

Diamond

1500

 

4

Croagunk

1

Toxicroak

1

Vé Rút Phiêu Lưu

50

 Hoạt Động

Nội dung: Thêm các gói nạp Tiến Cấp Eevee:

 

Giá Trị

Phần Thưởng

Số Lượng

Số Lần Mua

 

100K

Diamond

300

 

2

Eevee

1

Tiến Hóa Đa Dang

1

 

 

Giá Trị

Phần Thưởng

Số Lượng

Số Lần Mua

 

500K

Diamond

1200

 

4

Glaceon

1

Leafeon

1