Ghép Nguyên Tố

Ghép Nguyên Tố

Thời gian: Sau bảo trì ngày 28/11/2019.

Đối tượng tham gia: Tất cả các Nhà Huấn Luyện.

Vào giao diện Hoạt Động

 

 Nhấp vào biểu tượng Ghép Nguyên Tố

  

Nội dung: Nhà Huấn Luyện có thể tham gia bằng cách chọn 1 trong 3 mục:

-  GẪU NHIÊN: Chọn miễn phí, có tỉ lệ ngẫu nhiên nhận được nguyên tố hiếm.

 X2 TỈ LÊ: Nạp 200K để chọn, có tỉ lệ x2 nhận được nguyên tố hiếm.

-  X3 TỈ LÊ: Nạp 300K để chọn, có tỉ lệ x3 nhận được nguyên tố hiếm.

 

 

-  Khi tham gia và thắng trong tính năng Đấu Trường và Đấu Rank sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong 7 loại Nguyên Tố.

-  Dùng 7 loại Nguyên Tố nhận được để đổi thưởng khii đủ số lượng. yêu cầu.

-  Mỗi ngày nhận được tối đa 10 Nguyên Tố từ Đấu Trường và 50 Nguyên Tố từ Đấu Rank.

-  Thời gian để nhận đươc Nguyên Tố: Sau bảo trì 28/11 -> 23h59 11/12/2019.

-  Thời gian để đổi thưởng: Sau bảo trì 28/11 -> 23h59 13/12/2019.

-  Nguyên Tố chỉ nhận được khi đã chọn 1 trong 3 mục tỉ lệ. Khi chưa chọn tham gia các tính năng sẽ không nhận được Nguyên Tố.

-  Sau khi kết thúc thời gian, các Nguyên Tố sẽ bị xóa khỏi Túi.

 

  

Bảng đổi thưởng:

Nguyên Tố

Phần Thưởng

Số Lần Đổi

1 Điện Lôi, 1 Núi Lửa, 1 Đồng Cỏ

200 Coin Poke

50

2 Điện Lôi, 2 Núi Lửa, 2 Đồng Cỏ, 2 Giọt Nước

3 Viên Gene

10

2 Điện Lôi, 2 Núi Lửa, 2 Đồng Cỏ, 2 Giọt Nước, 2 Gang Thép

10 Vé Càn Quét

10

2 Điện Lôi, 2 Núi Lửa, 2 Đồng Cỏ, 2 Giọt Nước, 2 Gang Thép

1 Quả Bí Ẩn

10

2 Điện Lôi, 2 Núi Lửa, 2 Đồng Cỏ, 2 Giọt Nước, 2 Gang Thép

2 Vé Rút Phiêu Lưu

10

10 Điện Lôi, 10 Núi Lửa, 10 Đồng Cỏ, 10 Giọt Nước, 10 Gang Thép, 2 Vong Linh

1 Leafeon

1

10 Điện Lôi, 10 Núi Lửa, 10 Đồng Cỏ, 10 Giọt Nước, 10 Gang Thép, 2 Vong Linh

1 Snorlax

1

10 Điện Lôi, 10 Núi Lửa, 10 Đồng Cỏ, 10 Giọt Nước, 10 Gang Thép, 2 Vong Linh, 1 Bóng Đêm

1 Lugia

1

10 Điện Lôi, 10 Núi Lửa, 10 Đồng Cỏ, 10 Giọt Nước, 10 Gang Thép, 2 Vong Linh, 1 Bóng Đêm

1 Entei

1