Chế Tạo Ball

Chế Tạo Ball

Thời gian: Sau bảo trì ngày 28/11/2019.

Đối tượng tham gia: Tất cả các Nhà Huấn Luyện.

Vào giao diện Hoạt Động

Nhấp vào biểu tượng Ghép Nguyên Tố

Nội dung: Nhà Huấn Luyện có thể tham gia tính năng để chế tạo ball.

 

 

-  Khi tham gia và thắng trong tính năng Đấu Trường, Đấu Rank hoặc Thám Hiểm trong Phiêu Lưu, các Nhà Huấn Luyện sẽ có tỉ lệ nhận được mảnh Ball.

-  Khi đạt được các mốc Lv 20 – 40 – 60, làm nhiệm vụ yêu cầu sẽ có thể mở khóa mốc Lv tiếp theo. Lv càng cao thì sẽ chế tạo được nhiều ball hơn.

-  Chế tạo Ball để nhận được kinh nghiệm để tăng cấp chế tạo.

-  Tối đa mỗi ngày có thể nhận được:

+ Mảnh Poke Ball: 60.

+ Mảnh Great Ball: 10.

+ Mảnh Ultra Ball: 5.