NEWS
วันืี่ 1 กันยายนนี้ เวลา 10:00น เตรียมพบกับ Server-7 เซิร์ฟเวอร์สำหรับผู้เล่นชาวไทยโดยเฉพาะ ท่านใดกำลังรอเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ขอให้อดใจรอแล้วไปเจอกันในวันที่ 1 กันยายนนี้ เวลา 10:00น. ค่ะ