NEWS

เพื่อต้อนรับการเปิด OBT อย่างเป็นทางการ เกม Perfect World VNG จะจัดกิจกรรมหลายอย่างตั้งแต่ 10:00 น. วันที่ 20 ส.ค. 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

เปิดขายชุดแฟชั่นสุดแรร์

 • เวลาเปิดขาย: วันที่ 20 ส.ค. เวลา 10:00 น. – วันที่ 26 ส.ค 2563 เวลา 23:59 น.

 • ช่วงเวลาลดราคา: วันที่ 20 ส.ค. เวลา 10:00 น. – วันที่ 26 ส.ค 2563 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะมีการเปิดขายชุด Sakura/รำกระบี่พิรุณบุปผา พิเศษ ในสามวันแรกของกิจกรรม จะเปิดขายด้วยราคาพิเศษได้รับส่วนลด 22% 

 

Alpha Test Perfect World VNG

 

แพ๊คส่งคืนผู้ห้อย

 • เวลาเปิดขาย วันที่ 20 ส.ค. เวลา 10:00 น. – วันที่ 26 ส.ค 2563 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม ที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ จะเปิดขายแพ็คส่งคืนพู่

 • เปิดแพ็คจะได้รับ: เปิดรับ 1 ใน: หินมหัศจรรย์*1 มีโอกาสรับหินราศีพิจิก*1 หินฟ้าดิน*1 วัสดุแกะสลักขั้นพิเศษ*2 วัสดุแกะสลักขั้นสูง*8 หินมหัศจรรย์*4 แฟชั่นรำกระบี่พิรุณบุปเผา (7วัน) ภายใน 30 ครั้งจะได้รับรำกระบี่พิรุณบุปผา (7 วัน)

 • แต่ละตัวละครมีสิทธิ์ซื้อแพ็คส่งคืนพู่ห้อยไม่เกิน 30 แพ็ค 

แพ็คส่งเสริมชื่อเสียง 

 • เวลาเปิดขาย วันที่ 20 ส.ค. เวลา 10:00 น. – วันที่ 26 ส.ค 2563 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะเปิดขายแพ็คส่งเสริมชื่อเสียงที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ 

 • เปิดแพ็คส่งเสริมชื่อเสียงจะได้รับ: เปิดรับตราประทับมืดมน Lv.1*20, สามารถรับไอเทมเพิ่มอีก 1 ชิ้น: ตราประทับมืดมน Lv.1*10 ตราประทับมืดมน Lv.2*10 ตราประทับมืดมน Lv.3*10 

 • แต่ละตัวละครมีสิทธิ์ซื้อแพ็คส่งเสริมชื่อเสียงไม่เกิน 3 แพ็คต่อวัน 

แพ็คตำราเอลฟ์ 

 • เวลาเปิดขาย10:00 วันที่ 20 ส.ค. – 23:59 วันที่ 26 ส.ค 2563.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรมจะเปิดขายแพ็คตำราเอลฟ์ที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ.

 • เปิดแพ็คตำราเอลฟ์จะได้รับ: เมื่อใช้สามารถสุ่มได้รับตำราเอลฟ์ 3 เล่ม  

 • ในช่วงเวลากิจกรรมแต่ละตัวละครจะมีสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 3 แพ็ค