NEWS

นายท่านคะ กิจกรรมหลายอย่างที่น่าสนใจหลังการปรับปรุงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 รายละเอียดดังนี้

ผู้พลีชีพใหม่

 • เฟิงเริ่น

 • จ่งหลิง

ชุดแฟชั่นสุดแรร์

 • เวลาเปิดขาย: หลังการปรับปรุงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 – วันที่ 06 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะมีการเปิดขายชุดแฟชั่นใหม่ส้มและพลัม   

 

อุปกรณ์บินใหม่

 • เวลาเปิดขาย: หลังการปรับปรุงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 – วันที่ 06 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะมีการเปิดขายอุปกรณ์บินใหม่ปลาทองลายดำ   

 

กล่องอวยพรส้มและพลัม

 • เวลาเปิดขาย: หลังการปรับปรุงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 – วันที่ 06 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะเปิดขายกล่องอวยพรส้มและพลัมที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ 

 • เปิดแพ็คจะได้รับ: เปิดรับ 50000 เหรียญx1 และได้รับเพิ่ม 1 ในดังนี้: กล่องยากำลังภายในทั่วไปx1 หินราศีพิจิกx1 หินฟ้าดินx1 หีบหมอผีx1 วัสดุแกะสลักพิเศษx2 ส้มและเหมย (7วัน) ในการเปิด  30 ครั้ง แน่นอนจะได้รับส้มและพลัม (7วัน)

 • แต่ละตัวละครมีสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 30 กล่อง


กล่องผีเสื้อทองมังกรดำ 

 • เวลาเปิดขาย หลังการปรับปรุงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 – วันที่ 06 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะเปิดขายกล่องผีเสื้อทองมังกรดำที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ 

 • เปิดแพ็คจะได้รับ: เมื่อเปิดการันตีรับ50000เหรียญ*1 และได้รับกล่องยากำลังภายในทั่วไป*1 หินราศีพิจิก*1 หินฟ้าดิน*1 หีบสมบัติหมอผี*1 วัสดุแกะสลักพิเศษ*2 ปลาทองลายดำ (7วัน) อย่างใดอย่างหนึ่ง เปิด 30 ครั้งการันตีรับปลาทองลายดำ (7วัน)  ไอเทมทั้งหมดที่ได้รับจากการใช้เงินเป็นไอเทมล็อค ซื้อขายไม่ได้

 • แต่ละตัวละครมีสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 30 กล่อง

 

หีบตำนานจ่งหลิง

 • เวลาเปิดขาย หลังการปรับปรุงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 – วันที่ 06 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม ที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ จะเปิดขายหีบตำนานจ่งหลิง

 • เปิดแพ็คจะได้รับ: เมื่อเปิดการันตีรับหินดิบอัตตา*1 และรับชิ้นส่วนจ่งหลิง*1 ชิ้นส่วนวี่เซี่ยง*2 ชิ้นส่วนเสี่ยวเซียน*3 ผลึกอัตตา*2 อย่างใดอย่างหนึ่ง มีโอกาสพิเศษได้รับจ่งหลิง*1 ไอเทมทั้งหมดที่ได้รับเป็นจากการใช้เงินเป็นไอเทมล็อค ซื้อขายไม่ได้

 • แต่ละตัวละครมีสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 200 กล่อง

หีบเลื่อนขั้นสู่ชิงหยาง 

 • เวลาเปิดขาย หลังการปรับปรุงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 – วันที่ 06 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะเปิดขายหีบเลื่อขั้นสู่ชิงหยางที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ 

 • เปิดแพ็คจะได้รับ: เปิดการันตีรับเศษอัตตา*1 และได้รับชิ้นส่วนสู่ชิงหยาง*1 ชิ้นส่วนวี่เซี่ยง*1 ชิ้นส่วนเสี่ยวเซียน*2 ธุลีผี*1 อย่างใดอย่างหนึ่ง  มีโอกาสพิเศษได้รับลู่ชิงหยาง*1 ไอเทมทั้งหมดที่ได้รับจากการใช้เงินเป็นไอเทมล็อค ซื้อขายไม่ได้

 • แต่ละตัวละครมีสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 200 กล่อง 

หีบกิลด์-ช่วยเหลือ

 • เวลาเปิดขายหลังการปรับปรุงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 – วันที่ 06 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรมจะเปิดขายหีบกิลด์-ช่วยเหลือที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ.

 • เปิดหีบจะได้รับ: เปิดรับบริจาคกิลด์x150 เหรียญx 50000 ตราประทับมืดมนLv.3x10

 • ในช่วงเวลากิจกรรมแต่ละตัวละครจะมีสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 1 หีบ

กล่องตำราฟ้าโชคดี

 • เวลาเปิดขายหลังการปรับปรุงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 – วันที่ 06 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรมจะเปิดขายกล่องตำราฟ้าโชคดีที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ.

 • เปิดหีบจะได้รับ: เมื่อเปิดจะได้รับ สมุดลับบรรพกาล 10-20 อัน ไอเทมที่ได้รับทั้งหมดล้วนเป็นไอเทมล็อค

 • ในช่วงเวลากิจกรรมแต่ละตัวละครจะมีสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 4 กล่อง

กล่องอัตตาโชคดี

 • เวลาเปิดขายหลังการปรับปรุงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 – วันที่ 06 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรมจะเปิดขายกล่องอัตตาโชคดีที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ.

 • เปิดหีบจะได้รับ: เมื่อเปิดจะได้รับ ผลึกอัตตา 10-20 อัน ไอเทมที่ได้รับทั้งหมดล้วนเป็นไอเทมล็อค

 • ในช่วงเวลากิจกรรมแต่ละตัวละครจะมีสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 40 กล่อง

กิจกรรมจับรางวัล

 • เวลากิจกรรมวันที่ 02 ม.ค. เวลา 04:00 น. – วันที่ 05 ม.ค 2564 เวลา 3:59 น.

 • ในช่วงเวลากิจกรรม หน้า interface ฤกษ์มงคลจะมีกิจกรรมจับรางวัล เมื่อรับ 40 แอคทิฟ สามารถรับสิทธิ์จับรางวัล 1 ครั้ง ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน

 • นอกจากนั้น สะสมล็อคอินจะได้รับสิทธิ์จับรางวัลเพิ่ม

 • เวลา 04:00 น. เช้าทุกวัน จะมีการ reset แอคทิฟและจับรางวัล

 • ไอเทมที่ได้รับ จะเป็นไอเทมล็อค.