NEWS

นายท่านคะ
กิจกรรมหลายอย่างที่น่าสนใจหลังการปรับปรุงวันที่ 27 ส.ค. 2563 รายละเอียดดังนี้

เปิดขายชุดแฟชั่นสุดแรร์
เวลาเปิดขาย:  หลังการปรับปรุงวันที่ 27 ส.ค. – วันที่ 2 ก.ย 2563 เวลา 23:59 น.
ช่วงเวลาลดราคา: หลังการปรับปรุงวันที่ 27 ส.ค. – วันที่ 29 ส.ค 2563 เวลา 23:59 น.

รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะมีการเปิดขายอุปกรณ์บินตามเผ่า
- Humans: อุปกรณ์บิน Blackhole/หลุมดำ
- Winged Elf: อุปกรณ์บิน Violetflame/เพลิงม่วง
- Untamed: อุปกรณ์บิน Wingwhale/วาฬเวทย์เวหา

 พิเศษ ในสามวันแรกของกิจกรรม จะเปิดขายด้วยราคาพิเศษได้รับส่วนลด 12% 

 

แพ๊คกล่องเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง-บินสู่ฟ้า

- เวลาเปิดขาย: หลังการปรับปรุงวันที่ 27 ส.ค. – วันที่ 2 ก.ย 2563 เวลา 23:59 น.
- รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะเปิดขายกล่องเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง-บินสู่ฟ้าที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ
- เปิดแพ็คจะได้รับ: เปิดรับ 50000 เหรียญx1 และให้รับเพิ่ม 1 ในดังนี้: หินราศีพิกิจx1 หินฟ้าดินx1 วัสดุแกะสลักพิเศษx2 ชิ้ส่วนตำราฟ้าx2 วัสดุแกะสลักขั้นสูงx8 อุปกรณ์บินของเผ่าพันธุ์ที่สอดคล้อง 7 วัน (เผ่า Human: หลุมดำ เผ่า Untamed: วาฬเวทย์เวหา เผ่า Winged Elf: เพลิงม่วง) ในการเปิด 30 ครั้ง แน่นอนจะได้รับอุปกรณ์บินของเผ่าพันธุ์ทึ่สอดคล้อง 7 วัน

Tips: ได้รับอุปกรณ์บินถาวรแล้วจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์บิน 7 วันต่อ

  • แต่ละตัวละครมีสิทธิ์ซื้อกล่องเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง-บินสู่ฟ้าไม่เกิน 30 กล่อง

 

หีบกิลด์-ช่วยเหลือ

- เวลาเปิดขาย:  หลังการปรับปรุงวันที่ 27 ส.ค. – วันที่ 2 ก.ย 2563 เวลา 23:59 น.
- รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะเปิดขายหีบกิลด์-ช่วยเหลือที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ 
- เปิดแพ็คจะได้รับ: เปิดรับบริจาคกิลด์ x150 เหรียญ x50000 ตราประทับมืดมน Lv.3x10
- แต่ละตัวละครมีสิทธิ์ซื้อหีบกิลด์-ช่วยเหลือไม่เกิน 1 แพ็คต่อวัน 


หีบงานฉลองตำราฟ้า 

- เวลาเปิดขาย: หลังการปรับปรุงวันที่ 27 ส.ค. – วันที่ 2 ก.ย 2563 เวลา 23:59 น.
- รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรมจะเปิดขายหีบงานฉลองตำราฟ้าที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ.
- เปิดแพ็ค์จะได้รับ: เปิดรับยันต์ตำราฟ้า lv.1x1 รับเพิ่ม 1~10 ม้วนลับโบราณ ใช้ยันต์ตำราฟ้า Lv.1 เพื่อเลือก 1 ตำราฟ้า Lv.1 ใดๆ
- ในช่วงเวลากิจกรรมแต่ละตัวละครจะมีสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 50 แพ็ค

กิจกรรมจับรางวัล

เวลากิจกรรม:  วันที่ 29 ส.ค. เวลา 04:00 น. -  วันที่ 1 ก.ย.2563 เวลา 03:59 น.
- ในช่วงเวลากิจกรรม หน้า interface ฤกษ์มงคลจะมีกิจกรรมจับรางวัล เมื่อรับ 40 แอคทิฟ สามารถรับสิทธิ์จับรางวัล 1 ครั้ง ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน
- นอกจากนั้น สะสมล็อคอินจะได้รับสิทธิ์จับรางวัลเพิ่ม
- เวลา 04:00 น. เช้าทุกวัน จะมีการ reset แอคทิฟและจับรางวัล
- ไอเทมที่ได้รับ จะเป็นไอเทมล็อค.