NEWS

นายท่านคะ กิจกรรมหลายอย่างที่น่าสนใจหลังการปรับปรุงวันที่ 26 พ.ย. 2563 รายละเอียดดังนี้

เทศกาลขอบคุณ

 • ระยะเวลากิจกรรม: หลังการปรับปรุงวันที่ 26 พ.ย. – วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 23:59 น.  

 • รายละเอียด: แชร์ขอบคุณ, ศึกวัตถุดิบ, ชนะรอบด้าน, มอบรางวัลออนไลน์, โชคดีต่อเนื่อง

 • เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่: หน้าอินเตอร์เฟสหลัก > เทศกาลขอบคุณ

 

เปิดขายอุปกรณ์บินสุดแรร์

 • เวลาเปิดขาย: หลังการปรับปรุงวันที่ 26 พ.ย. – วันที่ 02 ธ.ค. 2563 เวลา 23:59 น.

 • ช่วงเวลาลดราคา: หลังการปรับปรุงวันที่ 26 พ.ย. – วันที่ 28 พ.ย. 2563 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะมีการเปิดขายอุปกรณ์บินเมฆตีลังกา (ถาวร)  พิเศษ ในสามวันแรกของกิจกรรม จะเปิดขายด้วยราคาพิเศษได้รับส่วนลด 12% 

 

กล่องออกนอกลู่นอกทาง

 • เวลาเปิดขาย หลังการปรับปรุงวันที่ 26 พ.ย. – วันที่ 02 ธ.ค. 2563 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม ที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ จะเปิดขายกล่องออกนอกลู่นอกทาง

 • เปิดแพ็คจะได้รับ: เปิดรับ 50000 เหรียญx1 และได้รับเพิ่ม 1 ในดังนี้: กล่องยากำลังภายในทั่วไปx1 หินราศีพิจิกx1 หินฟ้าดินx1 หินหมอผีx1 วัสดุแกะสลักพิเศษx2 เมฆตีลังกา (7 วัน) ในการเปิด 30 ครั้งแน่นอนจะได้รับเมฆตีลังกา(7 วัน)  

ใช้กล่องยากำลังภายในทั่วไปจะได้รับ 1 ยากำลังภายในเอลฟ์ทั่วไปแบบสุ่ม ใช้หีบหมอผีจะได้รับ 1 วัสดุวิญญาณติดตามสีฟ้าแบบสุ่ม ไอเทมที่ได้รับเมื่อเปิดกล่องทั้งหมดจะเป็นไอเทมล็อค

 • แต่ละตัวละครมีสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 30 กล่อง 

 

ถุงนำโชคเอลฟ์โบราณ 

 • เวลาเปิดขาย หลังการปรับปรุงวันที่ 26 พ.ย. – วันที่ 02 ธ.ค 2563 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะเปิดขายถุงนำโชคเอลฟ์โบราณที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ 

 • เปิดแพ็คจะได้รับ: เปิดรับอนุภาครวมธาตุx10 และได้รับเพิ่ม 1 ในดังนี้: ชิ้นส่วนเอลฟ์โบราณx1 หินรวมจิตx10 ประทับมืดมนLv.2x20 ตราประทับมืดมนLv.3x10 หินพันรูปx4 แพ็คตำราเอลฟ์ x1 มีโอกาสได้รับเพิ่มกล่องเอลฟ์โบราณx1

 • ไม่จำกัดจำนวนการซื้อ 

 • เปิดถุงนำโชคเอลฟ์โบราณจะมีโอกาสได้รับชิ้นส่วนเอลฟ์โบราณ 

 • สามารถใช้ 25 ชิ้นส่วนเอลฟ์โบราณมาประกอบเป็นกล่องเอลฟ์โบราณ 

 • เปิดรับ 1 ในเอลฟ์คลาส S: ซุนหงอคง*1 หรือ ลูน่า*1

 • ถุงนำโชรเอลฟ์โบราณซื้อโดยตำลึง: เปิดรับชิ้นส่วนเอลฟ์โบราณไม่ล็อคซึ่งสามารถประกอบเป็นกล่องเอลฟ์โบราณและเปิดรับไข่เอลฟ์ ไม่ล็อค กล่องเอลฟ์โบราณไม่สามารถค้าขายแต่ว่าไข่เอลฟ์ข้างในสามารถค้าขายได้

 • ถุงนำโชรเอลฟ์โบราณซื้อโดยตำลึงล็อค: ทุกไอเทมเป็นไอเทมล็อคและไม่สามารถค้าขายได้ หีบเติบโตตำราฟ้า 

 • เวลาเปิดขายหลังการปรับปรุงวันที่ 26 พ.ย. – วันที่ 02 ธ.ค 2563 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรมจะเปิดขายหีบเติบโตตำราฟ้าที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ.

 • เปิดหีบจะได้รับ: เปิดได้รับชิ้นส่วนตำราฟ้าx5 และได้รับเพิ่ม 1 ในดังนี้: ตำราฟ้าเลือกเองLv.1x1 ตำราฟ้าเลือกเองLv.2x1 ตำราฟ้าเลือกเองLv.3x1

ไอเทมของกล่องที่ได้ซื้อโดยตำลึงทั้งหมดเป็นไอเทมล็อค

 • ในช่วงเวลากิจกรรมแต่ละตัวละครจะมีสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 200 หีบ

 

แพ็คส่งเสริมชื่อเสียง 

 • เวลาเปิดขายหลังการปรับปรุงวันที่ 26 พ.ย. – วันที่ 02 ธ.ค 2563 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรมจะเปิดขายแพ็คส่งเสริมชื่อเสียงที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ.

 • เปิดหีบจะได้รับ: เปิดรับตราประทับมืดมนLv.1*20 สามารถรับไอเทมเพิ่มอีก 1 ชิ้น: ตราประทับมืดมนLv.1*10 ตราประทับมืดมนLv.2*10 ตราประทับมืดมนLv.3*10

 • ในช่วงเวลากิจกรรมแต่ละตัวละครจะมีสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 3 แพ็คต่อวัน

แพ็คสำหรับการใช้จ่าย

 • ระยะเวลากิจกรรม:  วันที่ 27 พ.ย. เวลา 04:00น. - วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 23:59น. ()

 • รายละเอียด:เมื่อใช้จ่ายด้วยทองถึงยอดที่กำหนดจะสามารถรับของรางวัลได้

 • หากิจกรรมได้ที่: อินเตอร์เฟสหลัก – ส่วนลด

กิจกรรมจับรางวัล

 • เวลากิจกรรมวันที่ 28 พ.ย. เวลา 04:00 น. – วันที่ 01 ธ.ค 2563 เวลา 3:59 น.

 • ในช่วงเวลากิจกรรม หน้า interface ฤกษ์มงคลจะมีกิจกรรมจับรางวัล เมื่อรับ 40 แอคทิฟ สามารถรับสิทธิ์จับรางวัล 1 ครั้ง ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน

 • นอกจากนั้น สะสมล็อคอินจะได้รับสิทธิ์จับรางวัลเพิ่ม

 • เวลา 04:00 น. เช้าทุกวัน จะมีการ reset แอคทิฟและจับรางวัล

 • ไอเทมที่ได้รับ จะเป็นไอเทมล็อค.