NEWS

นายท่านคะ กิจกรรมหลายอย่างที่น่าสนใจหลังการปรับปรุงวันที่ 21 ม.ค. 2564 รายละเอียดดังนี้:


ชุดแฟชั่นสุดแรร์

 • เวลาเปิดขาย: หลังการปรับปรุงวันที่ 21 ม.ค. – วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • ช่วงเวลาลดราคา: หลังการปรับปรุงวันที่ 21 ม.ค. – วันที่ 23 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะมีการเปิดขายชุดแฟชั่นใหม่วัยรุ่นดื้อรั้น  

 

อุปกรณ์บินใหม่

 • เวลาเปิดขาย: หลังการปรับปรุงวันที่ 21 ม.ค. – วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • ช่วงเวลาลดราคา: หลังการปรับปรุงวันที่ 21 ม.ค. – วันที่ 23 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะมีการเปิดขายอุปกรณ์บินใหม่ไหมทอลายคลื่น

  

สัตว์ขี่ใหม่

 • รายละเอียด: สัตว์ขี่ใหม่ชิบะคู่ใจรับจากกล่องฉลอง


ราชานักร้อง 

 • เวลาเปิดขาย หลังการปรับปรุงวันที่ 21 ม.ค. – วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะเปิดขายราชาน้กร้องที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ 

 • เปิดแพ็คจะได้รับ: ร้องตะโกนเป็นจังหวะ! เมื่อเปิดการันตีรับ50000เหรียญ*1 และได้รับกล่องยากำลังภายในทั่วไป*1 หินราศีพิจิก*1 หินฟ้าดิน*1 หีบหมอผี*1 วัสดุแกะสลักพิเศษ*2 วัยรุ่นดื้อรั้น(7วัน)อย่างใดอย่างหนึ่ง เปิ                    ือิ        ดใน30ครั้งการันตีรับวัยรุ่นดื้อรั้น(7วัน) ไอเทมทั้งหมดที่ได้รับจากเปิดกล่องเป็นไอเทมล็อก

 • แต่ละตัวละครมีสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 30 กล่อง

กล่องนำโชคไหม

 • เวลาเปิดขาย: หลังการปรับปรุงวันที่ 21 ม.ค. – วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะเปิดขายกล่องนำโชคไหมที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ 

 • เปิดแพ็คจะได้รับ: เมื่อเปิดการันตีรับ50000เหรียญ*1 และรับพิเศษเป็นกล่องยากำลังภายในทั่วไป*1, หินราศีพิจิก*1, หินฟ้าดิน*1, หีบสมบัติหมอผี*1, วัสดุแกะสลักพิเศษ*2, ไหมทอลายคลื่น (7วัน) อย่างใดอย่างหนึ่ง เปิด30ครั้งการันตีรับไหมทอลายคลื่น (7วัน)  ไอเทมทั้งหมดที่ได้รับจากเปิดกล่องเป็นไอเทมล็อค 

 • แต่ละตัวละครมีสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 30 กล่อง


กล่องฉลอง  

 • เวลาเปิดขาย หลังการปรับปรุงวันที่ 21 ม.ค. – วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะเปิดขายกล่องฉลองที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ 

 • เปิดแพ็คจะได้รับ: เมื่อเปิดการันตีรับทุนกิลด์*1 และได้รับกล่องยากำลังภายในทั่วไป*1 หินราศีพิจิก*1 หินฟ้าดิน*1 หีบหมอผี*1 วัสดุแกะสลักพิเศษ*2 ชิบะคู่ใจ(7วัน)อย่างใดอย่างหนึ่ง เปิดใน30ครั้งการันตีรับชิบะคู่ใจ(7วัน) ไอเทมทั้งหมดที่ได้รับจากการใช้เงินใดๆ เป็นไอเทมล็อก ซื้อขายไม่ได้

 • แต่ละตัวละครมีสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 30 กล่อง

 

หีบเลื่อนขั้นเอลฟ์

 • เวลาเปิดขาย หลังการปรับปรุงวันที่ 21 ม.ค. – วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม ที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ จะเปิดขายหีบเลื่อนขั้นเอลฟ์

 • เปิดแพ็คจะได้รับ: เมื่อเปิดการันตีรับ50000เหรียญ*1 และรับพิเศษเป็นตำราเอลฟ์หายาก*1, แก่นสารยากำลังภายใน*2, หินหลอมโบราณ*2, หินพันรูป*10อย่างใดอย่างหนึ่ง ตำราเอลฟ์หายาก: 1ในเร่งความเร็ว, เข้าใจจุดอ่อน, โซนเวทมนตร์, สกิลเร็ว, พิษเสริม, สงครามผกผัน, ระเบิดหนัก, เสริมผลการรักษา, กันมึนงง, โคมโบทำมึนงง, โคมโบระเบิด, โคมโบเร็ว

 • แต่ละตัวละครมีสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 200 หีบ


 

หีบเติบโตตำราฟ้า 

 • เวลาเปิดขาย หลังการปรับปรุงวันที่ 21 ม.ค. – วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรม จะเปิดขายหีบเติบโตตำราฟ้าที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ 

 • เปิดแพ็คจะได้รับ: เปิดรับชิ้นส่วนตำราฟ้าx5 และได้รับเพิ่ม1ในดังนี้: ตำราฟ้าเลือกเองLv.1x1, ตำราฟ้าเลือกเองLv.2x1, ตำราฟ้าเลือกเองLv.3x1 ไอเทมของกล่องที่ได้ซื้อโดยตำลึงทั้งหมดเป็นไอเทมล็อค

 • แต่ละตัวละครมีสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 200 กล่อง 

หีบเลื่อนขั้นลู่ชิงหยาง 

 • เวลาเปิดขายหลังการปรับปรุงวันที่ 21 ม.ค. – วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรมจะเปิดขายหีบเลื่อนขั้นสู่ชิงหยางที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ.

 • เปิดหีบจะได้รับ: เมื่อเปิดการันตีรับเศษอัตตา*1 และได้รับชิ้นส่วนลู่ชิงหยาง*1, ชิ้นส่วนยวี่เซี่ยง*1, ชิ้นส่วนเสี่ยวเซียน*2, ธุลีผี*1อย่างใดอย่างหนึ่ง,มีโอกาสพิเศษได้รับลู่ชิงหยาง*1 ไอเทมทั้งหมดที่ได้รับจากการใช้เงินเป็นไอเทมล็อค ซื้อขายไม่ได้

 • แต่ละตัวละครจะมีสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 200 หีบ

แพ็คส่งเสริมชื่อเสียง 

 • เวลาเปิดขายหลังการปรับปรุงวันที่ 21 ม.ค. – วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: ในช่วงเวลากิจกรรมจะเปิดขายแพ็คส่งเสริมชื่อเสียงที่ร้านค้าจำกัดเวลาซื้อ.

 • เปิดหีบจะได้รับ: เปิดรับตราประทับมืดมนLv.1*20, สามารถรับไอเทมเพิ่มอีก1ชิ้น: ตราประทับมืดมนLv.1*10, ตราประทับมืดมนLv.2*10, ตราประทับมืดมนLv.3*10

 • แต่ละตัวละครจะมีสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 3 แพ็คต่อวัน

สะสมล็อคอิน 

 • เวลาเปิดขายหลังการปรับปรุงวันที่ 21 ม.ค. – วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 23:59 น.

 • รายละเอียด: สะสมล็อคอินครบจำนวนวันที่กำหนดจะได้รับรางวัลมากมาย 

 • หมวก สายน้า (7วัน): be able to extend

กิจกรรมจับรางวัล

 • เวลากิจกรรมวันที่ 23 ม.ค. เวลา 04:00 น. – วันที่ 26 ม.ค 2564 เวลา 3:59 น.

 • ในช่วงเวลากิจกรรม หน้า interface ฤกษ์มงคลจะมีกิจกรรมจับรางวัล เมื่อรับ 40 แอคทิฟ สามารถรับสิทธิ์จับรางวัล 1 ครั้ง ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน

 • นอกจากนั้น สะสมล็อคอินจะได้รับสิทธิ์จับรางวัลเพิ่ม

 • เวลา 04:00 น. เช้าทุกวัน จะมีการ reset แอคทิฟและจับรางวัล

 • ไอเทมที่ได้รับ จะเป็นไอเทมล็อค.