NEWS
เงื่อนไขการเปลี่ยนอาชีพ
 • ตัวละครอยู่ lv.80 ขึ้นไป 
 • ผ่านภารกิจหลัก lv.80 หรือดันเจี้ยนหยั่งรู้ lv.69 

 • ระยะเวลาระหว่างการเปลี่ยนอาชีพสองครั้งอย่างน้อย วัน 

 • ในกระเป๋ามีช่องว่างอย่างน้อย 13 ช่อง 

 • ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาร่วมกิจกรรม realm war 

 • ต้องมีไอเทมยันต์เปลี่ยนธาตุ 

 • ต้องอยู่ใกล้ NPC จื้อเลียวจ่วน. 

 • ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลารวมเซิร์ฟเวอร์ 

 • ไม่ได้อยู่ในโหมดต่อสู้ 

 • ไม่ได้อยู่ในโหมดเทเลพอต ไม่สามารถถอดอุปกรณ์ได้ 

 • อยากเปลี่ยนเป็นอาชีพที่เพศ่างกับเพศปัจจุบัน ต้องไม่อยู่ในความสัมพันธ์การแต่งงาน 

วิธีการเปลี่ยนอาชีพ
 • ต้องมียันต์เปลี่ยนธาตุ สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าสมบัติล้ำค่า – หน้าที่ 4 
 • ไปเมืองพญามังกร หา NPC จื้อเลียวจ่วน  • กดพูดคุยกับ NPC แล้วเลือก [ข้าอยากเปลี่ยนระบบ] 
 • ใน interface เปลี่ยนอาชีพ สามารถกดเลือกอาชีพที่อยากเปลี่ยน สำหรับ Wizard สามารถเลือกเพศได้เลย ว่อยากเป็นเพศชายหรือเพศหญิง แล้วก็กดปุ่ม ขั้นต่อไป 
 • ระบบจะแจ้งเงื่อนไขที่จำเป็นและเตือนถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนอาชีพ ผู้เล่นควรอ่านและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการต่อ 
 • ถ้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนอาชีพ ผู้เล่นกด ยืนยัน”  
หมายเหตุเมื่อเปลี่ยนอาชีพ 
 • ระบบเกมจะพยายามไม่ให้ค่าพลังต่อสู้ของตัวละครลดลงหลังจากเปลี่ยนอาชีพ แต่ในบางกรณี ก็ยังมีแนวโน้มที่จะลดลง 
 • เปลี่ยนอาชีพจะต้องหาตำราเซียนมารเพื่อปลดล็อคทักษะเซียนมาณอีกครั้ง  
 • รูปร่าง: หลังจากที่เปลี่ยนอาชีพ จะกลับเป็นหน้าตารูปร่างแบบดั้งเดิมของอาชีพนั้น ตัวละครจะได้รับม้วนแต่งหน้าเพื่อเปลี่ยนรูปร่างหน้าตา 
 • อุปกรณ์: หลังจากที่เปลี่ยนอาชีพ อุปกรณ์ส่วนใหญ่จะมีการเปลี่ยนสเตตัสสอดคล้องกับอาชีพใหม่ ยกเว้น: 
- อุปกรณ์ในกระเป๋า คลัง อุปกรณ์ยศและอื่นๆ… จะไม่เปลี่ยน 
- กระจกใจเดียว ถ้าเปลี่ยนอาชีพที่มีคุณสมบัติเดียวกัน คุณสมบัตของกระจกจะไม่เปลี่ยน ในกรณีเปลี่ยนเป็นอาชีพที่มีคุณสมบัติต่างกัน กระจกจะเปลี่ยนคุณสมบัติเอง  ถ้าไม่อยากเปลี่ยนคุณสมบัติของกระจำ ก็เก็บกระจกในคลังก่อนที่เปลี่ยนอาชีพ 
 • คุณสมบัติทางกายภาพและเวทมนตร์ส่วนใหญ่จะแลกเปลี่ยนกันได้ คุณสมบัติทางพลังและจิตวิญญาณจะเปลี่ยนไปตามคุณสมบัติหลักของอาชีพดั้งเดิมและอาชีพเป้าหมาย (Barbarian, archer, blade master มีคุณสมบัติหลักคือพลัง ส่วน vulpine, cleric, wizard มีคุณสมบัติหลักคือจิตวิญญาณ) 
 • สร้าง-เปลี่ยนแปลง: สร้อยกับเข็มขัดไม่เข้ากับกายภาพ เวทมนตร์ของตนเองจะทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
 • สืบทอดหลอม: Lv.หลอมของอุปกรณ์จะถูกเก็บไว้ 

 • หินวิญญาณ: ที่ฝังอยู่จะได้เปลี่ยนแปลงเป็นทางกายภาพหรือเวทย์ตามอาชีพเป้าหมาย 

 • แกะสลัก: จะได้เปลี่ยนแปลงเป็นทางกายภาพหรือเวทย์ตามอาชีพเป้าหมาย 

 • คุณสมบัติของชุดหินวิญญาณ แกะสลัก หลอม: เปลี่ยนแปลงตามอาชีพใหม่ 

 • การเปลี่ยนอาชีพจะลบความคืบหน้าในการหล่อ ถ้ามีการหล่อที่ยังไม่สมบูรณ์ ควรดำเนินการให้สำเร็จก่อนที่จะเปลี่ยนอาชีพ 

Barbarian 

 • เมื่อ Barbarian เปลี่ยนคลาส อาวุธทั้งจมตีและป้องกันและถุงมือก็จะเปลี่ยนตาม คุณสมบัติป้องกันจะหายไป และคุณสมบัติการโจมตีของอุปกรณ์ใหม่จะมีสัดส่วนเท่ากับคุณสมบัติการโจมตีของชุดเกราะเดิม 
 • เมื่อเปลี่ยนจากคลาสอื่นเป็น barbarian อาวุธและถุงมือจะถูกเปลี่ยนเป็นประเภทจมตีเท่านั้น 

 • ลูกมหัศจรรย์: ลูกมหัศจรรย์กายภาพและเวทมนตร์จะถูกแปลงเป็นเตตัสที่ที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ความคืบหน้าความสำเร็จของลูกมหัศจรรย์ก็ยังได้รับการอัปเดต 

 • Pet ของ Vulpine: จะถูกซ่อนไว้เมื่อเปลี่ยนเป็นคลาสอื่น จะได้รับการฟื้นฟูหากเปลี่ยนกลับเป็น Vulpine 

 • กิลด์ training: ถูกรีเซ็ต เหรียญเงินและเงินสมทบที่ใช้ไปจะได้รับเงินคืน 

 • อุปกรณ์บีน: ถูกแปลงตามเผ่า 

 • แฟชั่น: ถ้าเปลี่ยนทั้งอาชีพทั้งเพศด้วย แฟชั่นที่คุณมีอยู่จะถูกเปลี่ยนตามเพศใหม่ 

 • หมวก: ถ้าเปลี่ยนทั้งอาชีพทั้งเพศด้วย หมวกจะถูดซ่อนไว้ และจะได้กลับมาเหมือนเดิมถ้าผู้เล่นเปลี่ยนกลับเป็นเพศเดิม 

 • หมายเหตุ: แฟชั่น อุปกรณ์บีน หรือหมวกบางอย่างถูกจำกัดไว้เฉพาะเผ่าหรือเพศและไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปหลังจากเปลี่ยนคลาสแล้ว นอกจากนั้น การเปลี่ยนอาชีพจะส่งผลให้กับจำนวนชุดแฟชั่น และชุดแฟชั่นจะถูกเรียกคืนเมื่อผูเ้ล่นเปลี่ยนกลับเป็นคลาสเดิม