Cẩm Nang

Nhân Vật Misty: Hệ Nước

Nhân vật Misty sử dụng Pokemon Hệ Nước, điển hình là Squirtle.

 

Ưu Điểm:

-          Hồi phục, tăng sức chịu đựng trong chiến đấu là điểm mạnh của Hệ Nước.

-          Mạnh mẽ khi đối đầu với Hệ Lửa.

-          Đa dạng từ các Pokemon Cơ Bản đến Pokemon Tiến Cấp cao.

Nhược Điểm:

-          Cần cẩn thận trước sức mạnh của Hệ Cỏ và Hệ Điện.

-          Nhiều Pokemon Tiến Cấp cao nên cần phải chọn lựa để phối hợp tốt.