Cẩm Nang

Nhân Vật Gardenia: Hệ Cỏ

Nhân vật Gardenia sử dụng Pokemon Hệ Cỏ, điển hình là Bulbasaur.

 

Ưu Điểm:

-          Sức chịu đựng tốt và gây trạng thái bất lợi cho Pokemon đối phương.

-          Luôn có lợi thế khi chiến đấu với Hệ Nước.

-          Hỗ trợ nhau tốt trong chiến đấu.

Nhược Điểm:

-          Bị Hệ Lửa khắc chế mạnh trong chiến đấu.

-          Các Pokemon chủ yếu gây hiệu ứng bất lợi nên sức tấn công không quá cao.