Cẩm Nang

Nhân Vật Blue: Hệ Lửa

Nhân vật Blue sử dụng Pokemon Hệ Lửa, điển hình là Charmander.

 

Ưu Điểm:

-          Hệ Lửa có  sở trường là sát thương rất cao và tốc độ tiến cấp nhanh chóng.

-          Khắc chế mạnh đối với Hệ Cỏ

Nhược Điểm:

-          Yếu thế trước Hệ Nước.

-          Cần nhiều thời gian để tiến cấp và tích tụ sức mạnh để gây sát thương cao.