Cẩm Nang

Nhân Vật Ash: Hệ Điện

Nhân vật Ash sử dụng Pokemon Hệ Điện, điển hình là Pikachu.

 

Ưu Điểm:

-          Sở trường của Hệ Điện là áp chế nhanh, gây tê liệt cho Pokemon của đối phương.

-          Có lợi thế về khắc hệ trước Pokemon Hệ Nước.

-          Không có quá nhiều Pokemon Tiến Cấp cao nên dễ sử dụng.

Nhược Điểm:

-          Yếu thế trước Pokemon Hệ Giác Đấu.

-          Vì ít Pokemon Tiến Cấp không nhiều hoặc thấp nên khó trụ được ở các trận đấu kéo dài hoặc trước các Pokemon có sức tấn công cao.

-          Không có quá nhiều Pokemon Tiến Cấp cao nên dễ sử dụng.